160. Хүлцэх огоорол минь

Миний энхрий хайр
Намайг ариун болгодог.

Миний зүтгэлт бишрэл
Намайг итгэлтэй болгодог.

Миний хүлцэх огоорол
Намайг төгөлдөр болгодог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 160
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.