18. Миний амьдралын халуурал

Бурхан намайг боддоггүй гэх нь
Хүмүүн амьдралын маань
Хамгийн анхны халуурал юм.

Би Бурханыг хайрлаж байсангүй гэх нь
Хүмүүн амьдралын маань
Хамгийн сүүлийн халуурал юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 18
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.