204. Хувиршгүй хоёр шаналал

“Бурхан яагаад надад
Ийм хайхрамжгүй ханддаг юм бол?
Хүмүүс яагаад надад
Ийм талархалгүй юм бол?”

Энэ хоёр огт хувиршгүй шаналанг
Би түүний төрхөөс нь олж хардаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 204
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.