216. Дотор нь байх ёстой

Ярианы минь дотор
Хэсэг гэрэл байх ёстой.

Гэрлийн минь доор
Хэсэг баяр баясгалан байх ёстой.

Баяр баяслын минь дотор
Хэсэг Бурханы Ханамж байх ёстой.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 216
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.