219. A determination-stride

Тэд түүнийг
Шийдэмгий алхам гэж нэрлэдэг.
Би түүнийг
Мунхаг харанхуйг сорьсон
Агуу анд гэж дууддаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 219
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.