222. Чи хэр хол явж чадах вэ?

Үхэлтэй цуг чи хэр хол явж чадах вэ?
Их хол явахгүй!

Амьдралтай цуг чи хэр хол явж чадах вэ?
Их хол явахгүй!

Бурханы Зөн билгийн Мэлмий,
Түүний Нигүүсэлийн Зүрхтэй хамт
Чи хэр хол явж чадах вэ?
Чи Мөнх оршнолын
Төрөл үгүй, үхэл үгүй Эрэгт хүрч чадна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 222
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.