230. Ханамжийг өгөх итгэл залах болно

Үймэлдэх эргэлзэл
Удаан удирдан залж чадахгүй.

Хямраах айдас
Удаан удирдан залж чадахгүй.

Ханамжийг өгөх итгэл
Удаан төдийгүй
Үүрд, мөнхөд
Удирдан залж чадна, залах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 230
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.