234. Үнэнхүү үл итгэгч

Чи бол
Үнэнхүү үл итгэгч.
Үнэнчийг чинь би үнэлж байна.

Чи бол
Үнэнхүү мунхаг харанхуйг тэтгэгч.
Хөдөлшгүй итгэл үнэмшлийг чинь би биширч байна.

Гэхдээ нэгэн өдөр, нэгэн аргаар
Огт ондоо түүхээр чи
Бид бүгдийг адислах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 234
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.