247. Бардамнал үгүй гоо үзэсгэлэн

Тамирын ертөнцөд
Бие махбодын гоо үзэсгэлэн
Бардамнахгүй орших нь
Бараг байж боломгүй үнэн.

Зүрхний ертөнцөд
Сүнсний гоо үзэсгэлэн
Бардамнахгүй орших нь
Жирийн бас гарцаагүй явагдах үзэгдэл.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 247
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.