253. Зэрэгцэх зүйл үгүй

Сайхан санаат дэлхийтэй
Зэрэгцэх зүйл үгүй.

Хайхрамжгүй Диваажинтай
Зэрэгцэх зүйл үгүй.

Өөрчлөлт үгүй амьдралтай
Зэрэгцэх зүйл үгүй.

Өршөөлт Бурхантай
Зэрэгцэх зүйл үгүй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 253
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.