257. Дуулгавар

Хуурамч бурхдад дуулгавартай байхад
Дуулгавар бол даруй үхэл болдог.
Жинхэнэ Бурханд дуулгавартай байхад
Дуулгавар бол төгс төгөлдөржилт болдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 257
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.