259. Энэ доголдсон амьдрал

Энэ доголдсон амьдрал
Үнэхээр доголдолтой,
Гэвч
Энэ бүтээлч зүрх
Үнэн сэтгэлээсээ бүтээлч.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 259
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.