263. Өлмийнхөө мөрийг үүрд үлдээжээ

Хайр бүхий зүрхэнд минь,
Талархал бүхий амьдралд минь,
Огоорол бүхий төгөлдөржилд минь
Тэр өлмийнхөө мөрийг үүрд үлдээжээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 263
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.