27. Эрх мэдлийн үд, халамжийн саран

Эрх мэдэл горилох үд
Түүнийг олдог.
Тийм учраас
Хайр халамжийн саран
Түүнийг таньдаггүй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 27
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.