272. Тэд надад үзүүлдэг

Сэтгэл сэргээх итгэл минь
Эзэний минь Тэтмийг надад үзүүлдэг.

Чин зүрхний хайр минь
Эзэний минь Сэнтийг надад үзүүлдэг.

Үр шимтэй огоорол минь
Бурханыг надад үзүүлдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 272
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.