274. Зүрхний минь асран хамгаалагч

Миний үр өгөөжтэй гэгээрэл
Зүрхний минь асран хамгаалагч.
Миний чин сэтгэлтэй зүрх
Амьдралын минь асран хамгаалагч.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 274
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.