276. Ямар их уналт вэ?

Үүрдийн Нар мандахын төлөө
Бурханд залбирдаг байсан цаг үе байлаа.
Одоо би зөвхөн
Зуурдын дөлний төлөө залбирч байна.
Халаг, халаг
Ямар их уналт вэ?
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 276
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.