280. Хүсэн эрмэлзэх Бурхан

Хүсэн эрмэлзэх Бурхан
Өршөөнгүй.

Хүсэн эрмэлзэх сүнс
Тусархаг.

Хүсэн эрмэлзэх зүрх
Чин сэтгэлтэй.

Хүсэн эрмэлзэх амьдрал
Үр дүнтэй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 280
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.