299. Гадаад ертөнц түүнийг хаях цагт

Гадаад ертөнц
Түүнийг энэрэлгүй хаях цагт
Тэр унтаж чадахгүй зовдог.
Эцэст нь тэр
Сүнснийхээ баяр баяслын өрөөнд
Аниргүй болдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 299
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.