Хянагчийн анхны хэвлэлд өгсөн өмнөх үг

Энэ бол бидний Хайрт Дээдгэгээн, Бурханы Нигүүлсэлт Өлмийн өмнө Шри Чинмойн төгс, нөхцөл болзолгүй, чин сэтгэлээсээ өргөж буй “арван мянган дөлт цэцэгс” яруу найргийн цувралын гурав дахь хэсэг юм. Эдгээр яруу найргууд нь цэцэг мэт дэлгэрэх зүрхнийхээ гоо үзэсгэлэн хийгээд нар мэт асан гэрэлтэх гэгээрлийнхээ өндөрлөгөөс Шри Чинмойн дэвшүүлсэн дээдийн дээд өргөл юм. Хүн төрөлхтний өгсөн дээшлэх дуудлага хийгээд Бурханы доош буух бурханлаг Инээмсэглэл энэ эрдэнэсийн цамхгийг үнэхээр өөрийн хэмээн хүлээн авах болно.