40. Хэт ядмаг

Чиний уул мэт бардамнал
Бурханы хувьд хэт ядмаг.

Чиний оргилж буй огоорол
Хүмүүний хувьд хэт дорой.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 40
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.