66. Би хүртэх хувьгүй

Бурханы хариу нэхэхгүй өршөөлийг
Хүртэх би хувьгүй.
Хүмүүний байнгын яллагааг
Бас би хүртэх хувьгүй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 66
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.