74. Нэгэн энгийн үнэн

Нэгэн энгийн үнэн:
Бурхан оршин буй.

Нэгэн богино зурвас:
Бурхан надад хайртай.

Нэгэн гүн гэгээрэл:
Би ганцхан Бурханых,
Би зөвхөн Бурханы төлөө.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ff 74
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.