24096

Зүрхний ариун мэдрэмжийг
Ухаан үргэлж үгүйсгэхийг оролддог.
Харин зүрх үргэлж Бурханы Үзэл санааг
Хүсэл эрмэлзэлгүй ухааны амьдралд
Нэвтрүүлж, дэлгэрүүлэхийг хүсдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24096
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.