24122

Эцсийн эцэст бид
Түүнийг зөвтгөх болно гэдгийг
Мэддэг учир Бурхан
Өөрийнхөө зөвийг хэзээ ч нотолдоггүй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24122
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.