24149

Зөвхөн хүн төрөлхтний
Хад мэт хатуу дуулгавар дээр
Амгалангийн хорвоо
Нэгэн цагт босох болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24149
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.