24148

Эзэн Дээдгэгээн минь,
Таны Мөнхийн Тэвчээрт Амьдралд
Талархлын амьсгалаа би өргөж байна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24148
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.