24207

Миний сэтгэл сүнс өдөр бүр
Зүрхнийхээ хурдны зам дээр эргүүл хийдэг.
Тиймээс би аваар ослыг олж үл харна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24207
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.