Хорин Долоон Мянган Тэмүүллийн Суулгац, 243-р хэсэг

бүтээлийг бичсэн
Анх 1998 Agni Press-д хэвлэжээ. Шри Чинмойн зөвшөөрлийн дагуу srichinmoylibrary.com дээр нийтлэв.
Энэхүү номын цувралыг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap-243
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.