24249

Аз жаргал бол
Бидний тэмүүлдэг
Бүх зүйлийн зүрх нь юм.
Бурханы бурханлаг хүүхэд бол
Бидний болох гэж тэмүүлдэг
Бүх зүйл маань юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24249
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.