24230

Өдөр бүр
Тэмүүлэлт зүрх минь
Эзэний минь төгс Хүсэлийн
Өлмийд хургаж үлддэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24230
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.