24288

Бурханы хувиршгүй
Нигүүсэлийн Нулимс биш бол
Өөр юу намайг болон ухааныг маань
Өөрчлөн хувиргах билээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24288
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.