24286

Эргэлзэгч ухаан зөвхөн
Төгсгөлгүй гомдолд итгэдэг.
Тэмүүлэлт зүрх зөвхөн
Хорвоог урамшуулах сайшаалд итгэдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24286
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.