24245

Хамгийн өчүүхэн найдвар ч
Зорилгот минь хүрэх замыг
Надад үзүүлж чадна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24245
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.