24244

Бүхий л оршнолоо
Хайрт Эзэн Дээдгэгээнийхээ
Энэрэлийн зүг чиглүүлэхгүй юм бол
Амьдралын тулалдааны талбарт
Амжилтанд хүрэх талаар бид
Яахан найдаж чадах билээ?
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24244
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.