24259

Дайсагналыг
Сулруулахын тулд
Мөч бүр
Бурханлагийн Өлмийд
Бид үлдэх ёстой.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24259
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.