24258

Өчүүхэн өстөн дайсан гэж үгүй!
Эзэн Дээдгэгээний Энэрэлийн
Сайн хамгаалал байхгүй бол
Ямар ч дайсан биднийг сүйрүүлж чадна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24258
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.