24257

Үгүйсгэл гэж юу вэ?
Санаатай болон зориуд
Ухааны эрч хүчийг маань
Шавхах зүйлийг хэлнэ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24257
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.