24277

Бурханы бүх Ертөнцийн Ухамсар бол
Бурханы мөнхөд тунхаглагдах Хүслийн
Өлгий нутаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24277
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.