24279

Эзэн Дээдгэгээний маань
Тэвчээрээс бусад бүх зүйл
Чөлөөнд гарч магадгүй эсвэл
Чөлөөнд гарах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24279
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.