24247

Дуулгавартай байх мөч бүр
Туйлын Зорилго руу маань
Урагш хөтлөх нэгэн алхам.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24247
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.