24221

Дуусашгүй огоорол минь бол
Эзэний минь Баяр баяслын
Давхарт хүрэх урсдаг шат юм.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24221
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.