24293

Үдэш бүр
Эзэн Дээдгэгээн минь
Миний зүрхний нулимсанд найддаг.
Харин би
Түүний Мэлмийн Мишээлээс хамаардаг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24293
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.