24209

Дотоод бодит үнэн рүү бид
Чөлөөтэй нэвтрэх болсон цагт
Сөрөг зүйл бүр чухамдаа
Эерэг зүйл байхыг ухаарна.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24209
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.