24252

Өнөөдөр би эцсийн эцэст
Бурханыг ухаарахуй,
Бурханд бэлэн байдал,
Бурханыг хүсэн эрмэлзэхүйн
Урсгалыг хаах хаалтыг нээлээ.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24252
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.