24269

Мунхаг харанхуйн дайралтанд
Бууж өгсөн хүн
Өөрийгөө нээгч
Хэзээ ч болж чадахгүй.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24269
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.