24226

Бурхан биднээс ялгаатай нь
Бүтээлээ төгөлдөр хэмээн боддог.
Гэхдээ Тэрээр бүтээлээ
Улам бүр төгөлдөржүүлэхийг хүсдэг.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24226
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.