24318

Жирийн урсан өнгөрөх зүйлст
Цаг хугацаа зогсдоггүй.
Тэрээр ганцхан
Дээдийн дээдээр сонгогдсон
Цөөн хэдэд зориулж зогсдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24318
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.