24317

Ухаанаа
Аниргүйн далай болгож чадвал
Аливаа эрэлчин
Эргэлзэл төрүүлэх итгэлийг
Сөрөн зогсох хэрэггүй болдог.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24317
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.