24340

Тэмүүлэл бол эрэлчний дотоод горхи.
Тэмүүлэлт зүрхэн дотор маань
Тэр горхи мөнхөд оргилон урсах болно.
Энэ яруу найргийг дараах cite-key ашиглан иш татах боломжтой ap 24340
Creative Commons License
Энэ бүтээл нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.